PERSATUAN KONTRAKTOR KEBAKARAN MALAYSIA

MENGENAI KAMI

Ditubuhkan pada 14.10.2015, bertujuan untuk mengumpulkan golongan kontraktor da professional yang mana menyediakan perkhidmatan melibatkan pencegahan kebakaran di Malaysia

01. misi

Melahirkan golongan bumiputera yang berfikiran professional, berkemahiran tinggi dan berinovasi di dalam bidang Pencegahan Keselamatan Kebakaran

02. visi

Menjadi satu pertubuhan yang menjadi rujukan oleh pelbagai pihak dari dalam dan luar negara dalam bidang Pencegahan Keselamatan Kebakaran

03. matlamat

Persatuan ini berperanan menyatukan dan membimbing ahli persatuan bagi mengembangkan perniagaan seterusnya menjadi kontraktor yang mempunyai ilmu dan berfikiran professional.

TERBUKTI BERPENGALAMAN

JUMLAH AHLI MFCA

Sebanyak 212 keahlian telah didaftarkan sebagai ahli dan telah menerima sijil keahlian. Keahlian yang telah didaftarkan adalah daripada syarikat-syarikat yang berpengalaman di dalam bidang Sistem Pencegahan Keselamatan Kebakaran. Seramai 13 orang telah menerima keahlian sebagai ahli sekutu (Associate Members)

AHLI BERDAFTAR

%

PENGALAMAN

7 ORANG AHLI JAWATANKUASA

JAWATANKUASA

EN. VIRDA MOHD NOR

PENGERUSI

EN. MOHD AZIL SHARIL

TIMBALAN PENGERUSI

EN. ASWAN KHAMIS

SETIAUSAHA

EN. REDZUAN HUSSIN

PENOLONG SETIAUSAHA

EN. ABD HADAM ARSHAD

BENDAHARI

PROF I.R YAHYA RAMLI

PENASIHAT

DR. FAHMI HUSSIN

PENASIHAT

STRUKTUR

PERANCANGAN PERSATUAN

Kepelbagaian

Mempelbagaikan punca pendapatan kewangan persatuan

ahli yang berkelayakan

Menambah lebih ramai lagi jumlah ahli yang layak ke dalm persatuan

professional

Meningkatkan penglibatan golongan professional ke dalam persatuan

pendidikan & kemahiran

Meningkatkan daya kemahiran dan pengetahuan ahli dengan menganjurkan lebih banyak kursus-kursus dan projek guna sama

aktiviti bersama

Mengadakan lebih banyak aktiviti persatuan bersama ahli, agensi luar dan masyarakat

RANGKAIAN & KOMUNIKASI

Memperkenalkan persatuan kepada lebih banyak agensi autoriti, syarikat-syarikat berkaitan, institusi pendidikan, GLC, Agensi Kewangan dll

Hubungi kami

No 20-02, Jalan Elektron G U16/G Denai Alam
[email protected]